ZZP-tarief berekenen voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers is het gebruikte rekenmodel vrij eenvoudig. De basisvergelijking is:
 
Primaire+Secundaire+Tertiaire Arbeidsvoorwaarden+Kosten selectie en retentie
Productieve Uren werknemer
= kostendekkend ZZP-tarief

Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende categorieën:

1. Primaire arbeidsvoorwaarden: Onder primaire arbeidsvoorwaarden valt het bruto maandsalaris, de vakantietoeslag en andere toeslagen zoals de 13e maand en de diverse vormen van prestatietoeslag (o.a. bonus, tantiëme, gratificatie).

2. Secundaire arbeidsvoorwaarden: Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen de sociale verzekeringen, pensioen en aanvullende regelingen. Voorbeelden van aanvullende regelingen zijn de vaste onkostenvergoeding, de vergoeding woon-werkverkeer, de leaseauto, de tegemoetkoming in de verhuiskosten, de kosten van de kinderopvang en eventuele studiefaciliteiten en abonnementen/contributies.

3. Tertiaire arbeidsvoorwaarden/overhead: Hieronder vallen allerlei zaken die de werkgever ter beschikking van de werknemers stelt waarvan de waarde voor de individuele werknemer moeilijk is te berekenen. Voorbeelden zijn het bedrijfsrestaurant, goede kantoorruimte, studiereizen, congressen, personeelsuitjes, sport- en fitnessfaciliteiten en het kerstpakket.

4. Kosten selectie en retentie medewerkers: De kosten die een organisatie maakt om een vaste medewerker in te huren dan wel te behouden. Deze jaarlijkse kosten kunnen substantieel zijn door het inhuren van bureaus, advertenties en alle interne benodigde inspanningen.

5. Productieve uren: Hieronder wordt verstaan alle uren die een medewerker productief besteed. Van de tijd die een medewerker jaarlijks heeft gaat een fors deel af door vakanties, ziekte, opleidingen en andere niet productieve activiteiten.

model voor  werkgevers