Rekenmodel voor opdrachtgevers

Het gebruikte rekenmodel geeft de mogelijkheid om een kostendekkend tarief voor ZZP-ers te berekenen dat vergelijkbaar is bij een bepaald bruto maandsalaris van vaste medewerkers. Er is in deze versie relatief veel zelf aan te passen, zodat u gedegen en realistisch uw kostendekkend ZZP-tarief kunt berekenen. Op basis van onderzoek en ervaringen van opdrachtgevers zijn veel vragen al van te voren ingevuld met een realistisch getal. Deze getallen kunt u echter aanpassen aan uw situatie. U vindt bij de vragen vaak ook een nadere toelichting met uitleg van de bedoelde begrippen.

A.Primaire arbeidsvoorwaarden
B.Secundaire arbeidsvoorwaarden


In dit blok wordt berekend hoe hoog de kosten zijn van de secundaire arbeidsvoorwaarden van een vergelijkbare werknemer.C.Tertiaire arbeidsvoorwaarden & Overhead
D.Kosten selectie en retentie werknemer
E.Productieve uren per jaar


In hoeverre wijkt uw gemiddelde tarief af van het hier berekende kostendekkende ZZP-tarief?

  • a. Zeer, mijn gemiddelde tarief is meer dan 25% lager dan het berekende tarief.
  • b. Enigszins, mijn gemiddelde tarief is tussen de 10 en 25% lager dan het berekende tarief.
  • c. Niet of nauwelijks, mijn gemiddelde tarief wijkt minder dan 10% af van het berekende tarief.
  • d. Enigszins, mijn gemiddelde tarief is tussen de 10 en 25% hoger dan het berekende tarief.
  • e. Zeer, mijn gemiddelde tarief is meer dan 25% hoger dan het berekende tarief.