Tarief berekenen voor ZZP-ers

Voor ZZP-ers zijn er twee varianten van het model om een kostendekkend ZZP-tarief te berekenen. Een eenvoudige versie die een redelijke inschatting geeft van het uurtarief op basis van slechts een viertal vragen en een uitgebreidere versie waar u meer variabelen kunt veranderen en meer inzicht krijgt in uw kostenstructuur.

Het gebruikte rekenmodel is in beide gevallen eenvoudig van opzet. De basisvergelijking om de waarde van een vast dienstverband te vergelijken met het bruto inkomen uit zelfstandig ondernemerschap is:
Brutoloon+Pensioenen & verzekeringen+ Beroepskosten+Gemiste baten
Factureerbare uren
= kostendekkend ZZP-tarief


In dit rekenmodel wordt het gewenste salaris en alle kosten die een ZZP-er per jaar heeft, opgeteld en vervolgens gedeeld door een realistisch aantal factureerbare uren. Dit geeft vervolgens het kostendekkende uurtarief dat nodig is om na aftrek van alle kosten een bepaald bruto salaris over te houden.


model voor ZZP-ers model voor opdrachtgevers