Eenvoudige tariefmodule ZZP-ers 

Aan de hand van een viertal korte kernvragen, geeft het eenvoudige model de mogelijkheid om een kostendekkend ZZP-tarief te berekenen dat vergelijkbaar is met een bepaald bruto maandsalaris. Wij zijn bij deze berekening uitgegaan van een aantal aannames. Deze aannames gelden niet in elk specifiek geval. Situaties kunnen per ZZP-er en per sector anders zijn. Zo zijn de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering anders per leeftijdscategorie en heeft niet iedereen belang bij de vergoeding van de kinderopvang. Alle aannames zijn daarom te vinden en aan te passen in de uitgebreide versie van dit model.


€34,48


In hoeverre wijkt uw gemiddelde tarief af van het hier berekende kostendekkende ZZP-tarief?

  • a. Zeer, mijn gemiddelde tarief is meer dan 25% lager dan het berekende tarief.
  • b. Enigszins, mijn gemiddelde tarief is tussen de 10 en 25% lager dan het berekende tarief.
  • c. Niet of nauwelijks, mijn gemiddelde tarief wijkt minder dan 10% af van het berekende tarief.
  • d. Enigszins, mijn gemiddelde tarief is tussen de 10 en 25% hoger dan het berekende tarief.
  • e. Zeer, mijn gemiddelde tarief is meer dan 25% hoger dan het berekende tarief.