Uitgebreide tariefmodule ZZP-ers

Het uitgebreide model geeft de mogelijkheid om een kostendekkend ZZP-tarief te berekenen dat vergelijkbaar is met een bepaald bruto maandsalaris. In tegenstelling tot het eenvoudige model is in deze versie relatief veel zelf aan te passen, zodat u een gedegen kostendekkend tarief kunt berekenen.

Op basis van intern en extern onderzoek en ervaringen van ZZP-ers zijn veel vragen al van te voren ingevuld met een realistisch getal. Deze getallen kunt u echter aanpassen aan uw situatie. U vindt bij de vragen vaak ook een nadere toelichting met uitleg van de bedoelde begrippen.A. Bruto salaris
B. Factureerbare uren per jaar
C. Kosten pensioenen en verzekeringen
D. Beroepskosten


In dit blok wordt berekend hoe hoog de kosten zijn voor het uitoefenen van uw beroep.E. Reservering en risico-opslag


Als u een vast dienstverband heeft, ontvangt u enkele primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die u niet kunt krijgen als ZZP-er/ondernemer. Denk daarbij aan een dertiende maand, kinderopvang, bonussen en, last but not least, een WW uitkering. Omdat u deze betalingen niet krijgt, maar wel de risico’s loopt waar u zich niet tegen kan verzekeren, of kunt u u geld opzij leggen voor deze eventuele tegenvallers. Dit resulteert in een hoger zzp-tarief.

In hoeverre wijkt uw gemiddelde tarief af van het hier berekende kostendekkende ZZP-tarief?

  • a. Zeer, mijn gemiddelde tarief is meer dan 25% lager dan het berekende tarief.
  • b. Enigszins, mijn gemiddelde tarief is tussen de 10 en 25% lager dan het berekende tarief.
  • c. Niet of nauwelijks, mijn gemiddelde tarief wijkt minder dan 10% af van het berekende tarief.
  • d. Enigszins, mijn gemiddelde tarief is tussen de 10 en 25% hoger dan het berekende tarief.
  • e. Zeer, mijn gemiddelde tarief is meer dan 25% hoger dan het berekende tarief.