Waarom ZZPTarief.nl?


Onderschatten kosten
Het is onze ervaring dat zowel ZZP-ers als opdrachtgevers de neiging hebben de kosten van arbeid te onderschatten. Veel ZZP-ers reserveren te weinig voor sociale verzekeringen, pensioen en scholing, ze investeren dus te weinig in zichzelf. Maar ook opdrachtgevers onderschatten veelal de werkelijke kosten van arbeid. Ze vinden vaak de tarieven van ZZP-ers te hoog omdat ze zelf onvoldoende scherp hebben wat de integrale kosten van vaste medewerkers zijn. Ze onderschatten de bedragen voor secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en overschatten de productieve werktijd van vaste medewerkers. 

Inzicht in arbeidskosten
Deze website probeert alle arbeidskosten inzichtelijk te maken zodat ZZP-ers een eerlijk, kostendekkend tarief kunnen vragen voor hun werkzaamheden. Onze hoop is dat ZZPtarief.nl de markt voor ZZP-ers transparanter maakt zodat deze markt beter functioneert en opdrachtgevers en zelfstandige professionals elkaar vaker weten te vinden. Uiteindelijk zijn zowel opdrachtgevers als ZZP-ers gebaat bij een markt waar een eerlijke prijs tot stand komt die ZZP-ers voldoende sociale bescherming biedt en die ZZP-ers de mogelijkheid geeft om te investeren in scholing en innovatie.

Natuurlijk is een model nooit perfect. Verschillende ZZP-ers en specialisten hebben naar ons model gekeken en gaandeweg verbeteringen doorgevoerd. Maar we zijn nooit te oud om te leren. We willen ons model graag continu verbeteren. Daarom willen wij u vragen om uw suggesties ter verbetering te mailen naar info@zzptarief.nl